Harmonogram konsultacji dla uczniów

Opublikowano: poniedziałek, 01 czerwiec 2020

Od 1 czerwca uruchamiamy konsultacje dla wszystkich klas szkoły podstawowej. Poniżej harmonogram konsultacji wraz z procedurami przebywania uczniów w szkole podczas konsultacji z nauczycielami.

Czytaj więcej...

Organizacja zajęć w szkole podstawowej od 1 czerwca

Opublikowano: poniedziałek, 01 czerwiec 2020

I. Organizacja zajęć w szkole podstawowej.

  1. Uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.
  2. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.

Jak i komu zgłosić chęć skorzystania dziecka w zajęciach opiekuńczo - wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole?

Czytaj więcej...

Informacja dla rodziców uczniów z oddziałów przedszkolnych

Opublikowano: czwartek, 30 kwiecień 2020

Szanowni Państwo,

od 6 maja br. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą mogły być otwarte. Zależy nam, aby z placówek w pierwszej kolejności mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Kluczową kwestią jest zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków. Zgodnie z wytycznymi GIS prosimy rodziców, by nie przyprowadzali dzieci z objawami chorobowymi. Do placówki nie można posłać także dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę.

Jak i komu zgłosić chęć skorzystania dziecka z przedszkola?

Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora:

- dziennik elektroniczny,

- telefonicznie, nr. tel. 606290055 .

Kształcenie na odległość w szkołach przedłużone do 24 maja br.

Opublikowano: sobota, 25 kwiecień 2020

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w szkole. Nauka będzie się odbywać na odległość.

Zasady nauczania na odległość – http://pspgoszczyn.pl/archiwum/rok-szkolny-2019-2020/726-ksztalcenie-na-odleglosc-zasady-organizacji

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br.

Jeśli jeszcze nie masz dostępu do dziennika elektronicznego UONET+, Microsoft Office 365 lub dostęp utraciłeś, pomożemy Ci go odzyskać telefonicznie – dzwoń pod numer 48 6632230 lub 606 290 055

Przerwa w nauczaniu stacjonarnym i przesunięcie egzaminów

Opublikowano: wtorek, 14 kwiecień 2020

1. Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.
W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.
Przypominamy, że w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, zostały zmienione przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Określone zostały również zasady prowadzenia nauczania na odległość i zostały stworzone możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.

Czytaj więcej...

Laptopy dla uczniów na czas nauki zdalnej

Opublikowano: poniedziałek, 06 kwiecień 2020

Gmina Goszczyn zakupiła laptopy dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Sprzęt komputerowy zostanie udostępniony zainteresowanym rodzinom na czas nauki zdalnej po podpisaniu umowy użyczenia.

Prosimy zainteresowanych rodziców o kontakt:

Czytaj więcej...

Wyniki rekrutacji do zerówki i klasy pierwszej szkoły podstawowej

Opublikowano: czwartek, 02 kwiecień 2020

Publiczna Szkoła Podstawowa w Goszczynie zakończyła pierwszy etap naboru dzieci do oddziału przedszkolnego (zerówki) i klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021.

Poniżej lista kandydatów zakwalifikowanych.

Czytaj więcej...