Informacja dla rodziców uczniów z oddziałów przedszkolnych

Opublikowano: czwartek, 30 kwiecień 2020

Szanowni Państwo,

od 6 maja br. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą mogły być otwarte. Zależy nam, aby z placówek w pierwszej kolejności mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Kluczową kwestią jest zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków. Zgodnie z wytycznymi GIS prosimy rodziców, by nie przyprowadzali dzieci z objawami chorobowymi. Do placówki nie można posłać także dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę.

Jak i komu zgłosić chęć skorzystania dziecka z przedszkola?

Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora:

- dziennik elektroniczny,

- telefonicznie, nr. tel. 606290055 .