Harmonogram konsultacji dla uczniów

Opublikowano: poniedziałek, 01 czerwiec 2020

Od 1 czerwca uruchamiamy konsultacje dla wszystkich klas szkoły podstawowej. Poniżej harmonogram konsultacji wraz z procedurami przebywania uczniów w szkole podczas konsultacji z nauczycielami.

Harmonogram konsultacji dla klas 1-8 od 1 czerwca

Przedmiot

Nauczyciel prowadzący

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

J. angielski

Dąbkowska Patrycja

 

 

13.30-14.15

Klasy 8

 

11.50-12.35

Kl. 4

Kulej Marta

 

 

11.50-12.35 Klasy 1,2,3

 

 

12.40-13.25

Klasa 7

Strotsen Natalia

 

12.40-13.25

Klasa 4

12.40-13.25

Klasa 5

 

 

13.30-14.15

Klasa 6

13.30-14.15

Klasa 8

14.20-15.05

Klasa 7

J. niemiecki

Wencel Iwona

 

 

 

14.20-15.05

Klasy 8

 

J. polski

Grzechnik Karolina

 

12.40-13.25

Klasy 4

13.30-14.15

Kl.7

14.20-15.05

Klasy 8

 

 

 

Kowalczyk Katarzyna

 

12.40-13.25

Klasy 5,6

 

 

 

Biologia

Pawłowska Jolanta

 

 

12.40-13.25

Klasy 4-7

 

 

14.20-15.05

Klasy 8

Chemia

 

 

13.30-14.15

Klasy 8

 

 

Edb

Wangryn Mariusz

14.20-15.05

Klasy 8

 

 

 

 

Fizyka

Mindewicz Bożena

 

 

 

13.30-14.15

Klasy 7,8

 

 

Geografia

Szewczyk Piotr

 

14.20-15.05

Klasy 8

 

 

14.20-15.05

Klasy 8

 

Historia

Popkowicz Jan

 

 

13.30-14.15

Klasy 8

 

 

Zawadzka Krystyna

 

 

11.30-12.15

Klasa 5a

 

11.30-12.15

Klasa 6a

12.15-13.00

Klasa 5b

12.15-13.00

Klasa 6b

Informatyka

Mindewicz Bożena

 

 

 

12.40-13.25 Klasy 4,5,6

 

14.20-15.05

Klasy 7,8

Matematyka

Miernik Teresa

12.40-13.25

Klasa 5

 

12.40-13.25

Klasa 5

 

 

13.30-14.15

Klasa 7

13.30-14.15

Klasa 7

Popkowicz Agnieszka

 

 

14.20-15.05

Klasy 8

 

13.30-14.15

Klasy 4,6

 

Muzyka

Piekarska Monika

 

 

 

12.40-13.25

Klasy 4-6

 

Plastyka

13.30-15.05

Klasa 7

Nauczanie początkowe

Fatek Anna

 

11.50-12.35

Klasa 3a

 

 

 

Janota Iwona

 

 

 

11.50-12.35

Klasa 2a

 

Korczak Monika

 

 

 

11.50-12.35

Klasa 2b

 

Mieńkowska Sylwia

11.50-12.35

Klasa 3b

 

 

 

 

Siedlecka Małgorzata

 

11.50-12.35

Klasa 1

 

 

 

Pedagog

Strzelecka Magdalena

 

 

12.30-13.30

Klasy 1-3

 

 

13.30-14.30

Klasy 4-8

Religia

ks. Chruścik Tomasz

 

 

 

13.30-14.25

Klasy 8

14.30-15.05

Kl. 6,7

 

Jaskólska Małgorzata

 

11.50-12.35

Klasy 1-3

 

 

 

12.40-13.25

Klasy 5a, 5b

Procedura przebywania uczniów w szkole podczas konsultacji z nauczycielami

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zachowania bezpieczeństwa i higieny uczniów podczas konsultacji z nauczycielami w trakcie pandemii koronowirusa COVID – 19 

Niniejsza procedura dotyczy wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Goszczynie, którzy spotykają się na konsultacjach.

 1. Uczeń po wejściu do szkoły zachowując bezpieczny dystans, zapoznaje się z zasadami organizacji konsultacji oraz przebywania w szkole, które są wywieszone przy wejściu.
 2. Uczeń udaje się do wyznaczonej Sali.
 3. Po zakończonych konsultacjach, zachowując bezpieczny dystans opuszcza budynek szkoły.
 4. Uczeń ma prawo skorzystać z szatni szkolnej w celu pozostawienia odzieży wierzchniej i obuwia zachowując bezpieczny dystans.
 5. Wytyczne MEN , GIS I men  stanowią załącznik do niniejszej procedury „wytyczne dla ucznia. (patrz niżej)

Wytyczne dla ucznia

 1. Prosimy o zapoznanie się harmonogramem konsultacji.
 2. Zgłoś swój udział w konsultacjach nauczycielowi (poprzez dziennik lub aplikację Teams) co najmniej jeden dzień wcześniej.
 3. Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 4. Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej - nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 5. Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 6. W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 7. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 8. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 9. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 10. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 11. Korzystaj wyłącznie z wejścia do szatni budynku, zmień obuwie.