Program „Nauka szansą na rozwój”

Opublikowano: wtorek, 05 wrzesień 2017

 „Nauka szansą na rozwój” - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Goszczyn i Publiczna Szkoła Podstawowa w Goszczynie zaprasza uczniów szkoły podstawowej do uczestnictwa w projekcie „Nauka szansą na rozwój”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, działanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) .

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli naszej Szkoły. Głównym celem Projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy poprzez objęcie ich ofertą zajęć dodatkowych w okresie od IX.2017 r. do VI.2019 r. Dodatkowo prowadzone będą szkolenia dla nauczycieli w zakresie wykorzystania innowacyjnych metod nauczania w dydaktyce oraz korzystania z narzędzi TIK w procesie dydaktycznym.

W ramach Projektu realizowane będą następujące zadania:

1) Organizacja zajęć wyrównawczych i doskonalących,

3) Wyposażenie pracowni przyrodniczej i matematycznej,

4) Szkolenie nauczycieli w SP w Goszczynie.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie!

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie dla nauczycieli

Karta zgłoszenia ucznia do Projektu


Terminy zajęć 

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego

„Nauka szansą na rozwój” - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

1. zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

Grupa

Prowadzący

Termin

Uwagi

Grupa 1 (Vb)

Marta Podmanicka

Wtorek 12:40-14:15

Czwartek 12:40-14:15

 

Grupa 2 (VI)

Marta Podmanicka,

Poniedziałek 13:30-15:05

Środa 13:30-15:05

 

Grupa 3 (IV)

Nataliya Strotsen

Wtorek 12:40-14:15

Piątek 12:40-14:15

Grupa 4  (Va)

Katarzyna Śmigaszewska

Poniedziałek 13:30-15:05

Wtorek 12:40-14:15

 

2. Zajęcia doskonalące z języka angielskiego

Grupa

Prowadzący

Termin

Uwagi

Grupa 1 (V)

Nataliya Strotsen

Czwartek 12:40-14:15

 

Zajęcia dodatkowe z matematyki

„Nauka szansą na rozwój” - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Grupa

Prowadzący

Termin

Uwagi

Grupa 1 (klasa IVa)

Anna Fatek

Poniedziałek 14:20-15:05

 

Grupa 2 (klasa IVb)

Anna Fatek

Czwartek 11:50-12:35

 

Grupa 3 (Vb)

Agnieszka Popkowicz

Poniedziałek 14:20-15:05

 

Grupa 4 (VI)

Lidia Jaworska

Poniedziałek 14:20-15:05

 

 2. Zajęcia wyrównawcze z matematyki oparte na metodzie eksperymentu

Grupa

Prowadzący

Termin

Uwagi

Grupa 1 (klasa IVa)

Anna Fatek

Wtorek 12:40-14:15

 

Grupa 2 (klasa IVb)

Anna Fatek

Poniedziałek 12:40-14:15

 

Grupa 3 (Vab)

Agnieszka Popkowicz

Wtorek 12:40-14:15

 

Grupa 4

Lidia Jaworska

Czwartek 13:30-15:05

 

 3. Zajęcia doskonalące z matematyki

Grupa

Prowadzący

Termin

Uwagi

Grupa 1 (Klasa IVab, Vab)

Agnieszka Popkowicz

Środa 13:30-15:05

Piątek 12:40-13:25

 

Grupa 2 (VI)

Lidia Jaworska

Środa 13:30-14:15

 

 4. Zajęcia doskonalące z matematyki oparte na metodzie eksperymentu

Grupa

Prowadzący

Termin

Uwagi

Grupa 1 (KlasaIVab Vab)

Agnieszka Popkowicz

Środa 13:30-15:05

 

Grupa 2 (VI)

Lidia Jaworska

Poniedziałek 13:30-15:05

 

  

 Zajęcia dodatkowe z przyrody

„Nauka szansą na rozwój” - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

  1. Zajęcia doskonalące z przyrody

Grupa

Prowadzący

Termin

Uwagi

Grupa 1 (VI)

Piotr Szewczyk

Poniedziałek 12:40-13:25

 

Grupa 2 (Vab)

Jolanta Pawłowska

Poniedziałek 14:20-15:05

 

 2. Zajęcia doskonalące z przyrody oparte na metodzie eksperymentu

Grupa

Prowadzący

Termin

Uwagi

Grupa 1 (V)

Piotr Szewczyk

Środa 12:40-13:25

 

Grupa 2 (V)

Jolanta Pawłowska

Środa 12:40-13:25